chemisch circus

Chemisch Circus


verbeeldt inhoud tot schoonheid door de kijken met verwondering. Wij zijn een audiovisueel productiehuis te Kortrijk dat programma’s en audiovisuele producties realiseert met een bijzondere focus op mensen (human-interest). Dat is ook waarin we ons creatief onderscheiden: producties die vanuit noodzaak gemaakt worden zoals verrijkende televisie, authentieke human-interest, podcasts en storytelling. Vanuit die optiek ondersteunen we graag non-profit-organisaties en bedrijven met een missie waarin ook maatschappelijke winst meetelt.

Hello world